درمان همراه با
مراقبت

A comprehensive multispecialty Medical and Surgical Facility , Medical SPA and In-house pharmacy in the heart of Dubai

تنها مرکز درمانی در برج های ساحلی جمیرا
رسیدگی سریع
صدور صورت حساب مستقیم با تمام شرکت های بیمه
پذیرش سرپایی
تمرکز بر حداقل روش های درمان تعدی
لاپاروسکوپی
متخصصین بهداشت حرفه ای بسیار ماهر
تشخیص و رادیولوژی سرپایی
داروخانه داخلی
زیبایی شناسی
کارشناسان دندانپزشکی
قابل انعطاف در روش های پرداخت

درمان همراه با مراقبت

یک مجتمع چند منظوره پزشکی و جراحی، مراقبت پزشکی و داروخانه داخلی در قلب دبی است.

 • تنها مرکز درمانی در برج های ساحلی جمیرا

 • رسیدگی سریع

 • صدور صورت حساب مستقیم با تمام شرکت های بیمه

 • پذیرش سرپایی

 • تمرکز بر حداقل روش های درمان تعدی

 • لاپاروسکوپی

 • متخصصین بهداشت حرفه ای بسیار ماهر

 • تشخیص و رادیولوژی سرپایی

 • داروخانه داخلی

 • زیبایی شناسی

 • کارشناسان دندانپزشکی

 • قابل انعطاف در روش های پرداخت

مهارت های اصلی

جراحی
سطحی
و پیشرفته
جراحی دهان
و دندان
کلینیک
تخصصی زنان

کلینیک های
تخصصی ما

محدوده کلینیک های پزشکی ما بیشتر جنبه های بهداشت و درمان اعم از عمل عمومی به جراحی عمومی را تحت پوشش قرار می دهد.کلینیک های مدرن ما مجهز به آخرین تجهیزات تشخیصی و پزشکی هستند.

تخصص ما

پوست و زیبایی

اورولوژی

جراحی لاپاروسکوپی

جراحی پلاستیک

گوش و حلق

زنان و زایمان

قلب و عروق

اندوسکوپی

توموگرافی کامپیوتری

گوش و حلق و بینی

جراحی عمومی

ارتوپدی

دندانپزشکی عمومی و زیبایی

رادیولوژی

فیزیوتراپی

رژیم غذایی و تغذیه

ارتودنسی

پوست

جراحی دهان و دندان

از حضور ما مطلع شوید

موقعیت ما